Επιτροπές

Βάσει της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας το 2011 και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους, στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων λειτουργούν Οικονομική Επιτροπή,

Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης, Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και τα Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή.

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
Τακτικά Μέλη
Πρόεδρος: Σεντελές Ιωάννης
Βαΐτσης Νικόλαος
Μέλη: Σκαμνέλος Χρήστος
Κωσταδήμας Πέτρος
Βάνα Μολώνη Παναγιώτα
Κίτσου Αναστασία
Λεοντάρης Λεωνίδας
Αναπληρωματικά Μέλη
Τάτσης Δημήτριος
Κωσταγιάννης Ιωάννης
Λάνταβος Αλκιβιάδης
Λεοντάρης Ιωάννης

Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων

Πρόεδρος: Γιωτόπουλος Ευάγγελος
Μέλη: Βαΐτσης Νικόλαος με αναπληρωτή τον Μέγα Ευάγγελο
Σκαμνέλος Χρήστος με αναπληρωτή τον Κότσια Γεώργιο
Λεοντάρης Λεωνίδας με αναπληρώτρια την Κίτσου Αναστασία
Λεοντάρης Ιωάννης με αναπληρωτή τον Μπούτζα Κων/νο
Τσιμπανάκος Απόστολος με αναπληρωτή τον Γκαρτζονίκα Ηλία
Ζάγκλης Ναπολεών με αναπληρώτρια την Νικολάου Νίκη

Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
Πρόεδρος: Λάνταβος Αλκιβιάδης με αναπληρωτή τον Βαΐτση Νικόλαο
Αντιπρόεδρος: Τάτσης Δημήτριος με αναπληρωτή τον Κωσταγιάννη Ιωάννη
Μέλη: Βάνα Μολώνη Παναγιώτα με αναπληρωτή τον Κωσταδήμα Πέτρο
Μέγας Ευάγγελος με αναπληρωτή τον Σκαμαντζούρα Γεώργιο
Κίτσου Αναστασία με αναπληρωτή τον Λεοντάρη Ιωάννη
Λεοντάρης Ιωάννης με αναπληρωτή τον Μπούτζα Κων/νο
Δ/ντης του Δημοτικού Πραμάντων με αναπληρωτή τον Δ/ντη του Δημοτικού Ματσουκίου
Δ/ντης του Δημοτικού Ελληνικού με αναπληρωτή τον Διευθυντή του Δημοτικού Πλατανούσας
Λιόντος Κων/νος, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Πραμάντων με αναπληρώτρια την Γρατσάνη Ελένη, Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Ματσουκίου

Ν.Π.Δ.Δ. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
Πρόεδρος:  Σκαμνέλος Χρήστος με αναπληρωτή τον Σκαμαντζούρα Γεώργιο
Αντιπρόεδρος: Δ/ντης του Γυμνασίου Πραμάντων με αναπληρωτή τον Υποδιευθυντή
Μέλη: Κίτσου Αναστασία του Βασιλείου με αναπληρωτή τον Λεοντάρη Ιωάννη
Γκεσούλη Αθανασία με αναπληρώτρια την Μεράντζα Παναγιώτα, ως εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Πραμάντων
Λιόντος Γεώργιος με αναπληρώτρια την Πάνου Χριστίνα, ως εκπρόσωποι της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου Πραμάντων

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
Πρόεδρος: Βαΐτσης Νικόλαος με αναπληρωτή τον Κότσια Γεώργιο
Εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων: Μπούτζας Ιωάννης με αναπληρώτρια την Πλιακοπάνου Κων/νια

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
Πρόεδρος: Ράπτη Σεβαστή με αναπληρώτρια την Κολοκούρη Ελενίτσα
Μέλη: Κοντζιά Όλγα με αναπληρώτρια την Βάνα - Μολώνη Παναγιώτα
Σκαμαντζούρας Γεώργιος με αναπληρωτή τον Μέγα Ευάγγελο
Γέροντας Νικόλαος με αναπληρωτή τον Βαΐτση Νικόλαο
Λάμπρης Αλέξανδρος με αναπληρωτή τον Λάνταβο Αλκιβιάδη
Μάντζιου Αλεξάνδρα με αναπληρώτρια την Δραγατσούλη Παρασκευή
Αυγέρου Φωτεινή με αναπληρώτρια την Σιαπλαούρα Αθηνά