Διαγωνισμός για προμήθεια απορριμματοφόρου

b_450_300_16777215_00_images_diafores_dimarxeio_makria.jpgΟ Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 16m3 του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση κόστους - ποιότητα.

Δείτε την περίληψη διακήρυξης εδώ

Δείτε τη διακήρυξη, τη μελέτη, την προκήρυξη σύμβασης και τα υπόλοιπα έγγραφα εδώ