Διαγωνισμός για την αποκατάσταση και βελτίωση χώρων και υποδομών Τ.Κ. Καλεντζίου

b_450_300_16777215_00_images_xwria_kalentzi.jpgΟ Δήμος Βορείων Τζουμέρκων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση και βελτίωση χώρων και υποδομών Τ.Κ. Καλεντζίου» με προϋπολογισμό 23.821 ευρώ με Φ.Π.Α.

Δείτε την περίληψη διακήρυξης εδώ

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Δείτε τη μελέτη εδώ

Δείτε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων δημοπράτησης εδώ

Κατεβάστε το έντυπο οικονομικής προσφοράς εδώ

Δείτε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης εδώ