Απολογισμοί Δήμου Βορείων Τζουμέρκων

dimarxeio_makria.jpg

 

Απολογισμός 1/2018

Απολογισμός 1/2017
Απολογισμός 2/2017
Απολογισμός 3/2017
Απολογισμός 4/2017
Απολογισμός 5/2017
Απολογισμός 6/2017
Απολογισμός 7/2017
Απολογισμός 8/2017
Απολογισμός 9/2017
Απολογισμός 10/2017
Απολογισμός 11/2017
Απολογισμός 12/2017

Απολογισμός 1/2016
Απολογισμός 2/2016
Απολογισμός 3/2016
Απολογισμός 4/2016
Απολογισμός 5/2016
Απολογισμός 6/2016
Απολογισμός 7/2016
Απολογισμός 8/2016
Απολογισμός 9/2016
Απολογισμός 10/2016
Απολογισμός 11/2016
Απολογισμός 12/2016

Απολογισμοί Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας

dimarxeio_makria.jpgΑπολογισμός 1/2017
Απολογισμός 2/2017
Απολογισμός 3/2017
Απολογισμός 4/2017
Απολογισμός 5/2017
Απολογισμός 6/2017

Απολογισμός 11/2016
Απολογισμός 12/2016

Απολογισμοί Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης "Θ. Παπαγιάννης"

mouseio_papagianni.jpgΑπολογισμός 1ου/2017
Απολογισμός 2ου/2017
Απολογισμός 3ου/2017
Απολογισμός 4ου/2017
Απολογισμός 5ου/2017

Απολογισμός 10ου/2016
Απολογισμός 11ου/2016
Απολογισμός 12ου/2016