Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (16/1/2018 και ώρα 18.00)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (30/10/2017 και ώρα 18.30)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (30/10/2017 και ώρα 18.00)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (11/09/2017 και ώρα 19.00)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (08/04/2017 και ώρα 19.00)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (15/02/2017 και ώρα 19.00)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (15/02/2017 και ώρα 17.30)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (08/01/2017 και ώρα 19.00)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (06/02/2015 και ώρα 18:30)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (28/01/2015 και ώρα 20:00)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (28/01/2015 και ώρα 18:00)