Υπηρεσίες - Οργανόγραμμα

b_450_300_16777215_00_images_diafores_ORGANOGRAMMA_rev13.jpg

Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού- Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Παιδικής Φροντίδας

Το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου, για την ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και για την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα το Τμήμα είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. Στο Τμήμα υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Το Τμήμα Προγραμματισμού - Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, καθώς και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου. 

Επίσης είναι αρμόδιο για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης.

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Παιδικής Φροντίδας είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως το Γραφείο είναι αρμόδιο για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου: 2659360212 – Παναγιώτα Μεράντζα

Διοικητική Υποστήριξη – Έδρα Δήμου: 2659360200

Υπεύθυνος Προμηθειών: 2659360224 – Γεώργιος Τσίρκας (ειδικός συνεργάτης)

Ταμειακή Υπηρεσία: 2659360232 – Υπεύθυνη: Βασιλική Κύρκου / 2659360233– Παρασκευή Λάμπρη & 2659360240 – Ειρήνη Τσιμπίκη

Ταμίας: 2659360245 - Νικόλαος Μήτσος

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δ.Ε. Κατσανοχωρίων (Καλέντζι): 265936009 – Μαρία Λογοθέτη

 

Τμήμα Κ.Ε.Π.

Το Αυτοτελές Τμήμα Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Προϊστάμενος: 2659361229 - Ευάγγελος Μακρής

ΚΕΠ Δ.Ε. Βαθυπέδου: 2651365303 – Σταυρούλα Βασιλείου

ΚΕΠ Δ.Ε. Καλλαρυτών: 2659360011 – Αγλαΐα Ζέρβα

ΚΕΠ Δ.Ε. Κατσανοχωρίων: 2659360019 – Μαρία Λογοθέτη

ΚΕΠ Δ.Ε. Ματσουκίου: 2659360229 – Ευάγγελος Μακρής

ΚΕΠ Δ.Ε. Συρράκου: 2651365305 – Σοφία Μουστακλή

ΚΕΠ Δ.Ε. Πραμάντων: 2659360213 – Νεκτάριος Σιαπλαούρας

 

Τμήμα Έργων Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, Πληροφορικής & Διαφάνειας

Το Τμήμα Έργων Καθημερινότητας είναι αρμόδιο για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως το Τμήμα είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Καθαριότητας είναι αρμόδιο για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, την χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών και την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων. Το Γραφείο έχει επίσης την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου καθώς και τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, τη λειτουργία των κοιμητηρίων, των σφαγείων και την ενεργειακή διαχείριση κινητών και ακινήτων. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του γραφείου στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Το Τμήμα Πληροφορικής & Διαφάνειας είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ Α΄166). 

Τεχνική Υπηρεσία: 2659360230 – Προϊσταμένη Ευτυχία Μάργαρη/ Μηχανικοί: 2659360231 – Αλεξάνδρα Μπενέκου/  2659360225 – Ιωσήφ Ζιώγας

Ύδρευση: 2651365305 - Σοφία Μουστακλή

Χειριστής: 2659062140 – Στέφανος Χαβέλας

Εργάτες Καθαριότητας: 2659062140 – Σταύρος Σιαπλαούρας και Ευάγγελος Ρούμπος

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk