Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΝΤΕΛΕΣ

Ο Γιάννης Σεντελές είναι Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων από την 1η Ιανουαρίου 2011- σήμερα. Εξελέγη το Νοέμβριο του 2010 με ποσοστό 53,06% από τον πρώτο γύρο έναντι 36,8%  του Ιωάννη Αργύρη. Επανεξελέγη στις εκλογές του Μαΐου του 2014 με ποσοστό 88,8% έναντι 11,1% για την Αναστασία Κίτσου.

Περισσότερα...

Αντιδήμαρχοι

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων έχει πέντε Αντιδημάρχους, οι οποίοι είναι οι Δημήτριος Τάτσης, Νικόλαος Βαΐτσης, Νικόλαος Γέροντας, Σεβαστή Ράπτη και Χρήστος Σκαμνέλος. Αναλυτικά:

Περισσότερα...

Δημοτικό Συμβούλιο

Στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων εκπροσωπούνται δύο παρατάξεις. Η παράταξη «Σύγχρονος Δήμος» με επικεφαλής τον Δήμαρχο Ιωάννη Σεντελέ διαθέτει 24 ακόμη δημοτικούς συμβούλους, ενώ η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Βορείων Τζουμέρκων» εκπροσωπείται με τρεις δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων επικεφαλής είναι η Αναστασία Κίτσου.

Περισσότερα...

Επιτροπές

Βάσει της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας το 2011 και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους, στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων λειτουργούν Οικονομική Επιτροπή,

Περισσότερα...

Οργανισμοί - Δημοτικές Επιχειρήσεις

Βάσει της δυνατότητας που δίνει ο «Καλλικράτης», ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων διαθέτει Κοινωφελή Επιχείρηση.

Περισσότερα...

Τοπικές Κοινότητες

Ο όρος τοπική κοινότητα εισήχθη ως ονομασία για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα των καταργούμενων δήμων. Έξι από τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων διαθέτουν Συμβούλιο με Πρόεδρο και δύο μέλη, ενώ οι υπόλοιπες 18 μόνο εκπρόσωπο καθώς ο πληθυσμός τους είναι κάτω από 300 κατοίκους.

Περισσότερα...