Μία πρόσληψη ΠΕ Φιλολόγων ή ΠΕ Ιστορικών-Αρχαιολόγων, οκτάμηνης διάρκειας

b_450_300_16777215_00_images_diafores_dimarxeio_makria.jpgΤην πρόσληψη ενός ατόμου με ειδικότητα ΠΕ Φιλολόγων ή ΠΕ Ιστορικών-Αρχαιολόγων, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ανακοινώνει ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων. Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών.

Δείτε την περίληψη της ανακοίνωσης εδώ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Δείτε το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου εδώ

Δείτε το ειδικό παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας εδώ

Δείτε την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εδώ